In co-creatie werken aan een groene leefomgeving

Wij geloven dat mensen inspraak moeten hebben op de invulling van hun leefruimte en activiteiten. Daarom luisteren wij naar de wensen en behoeften van de (PG-) groep voordat wij samen met bewoners, familie en personeel de leefruimte groener maken. Wij helpen door het ontwikkelen van tuin-producten, zoals bijvoorbeeld een praktische tuinkar, een groene omgeving binnen, een belevingstuin en tuin-activiteiten middels een kant en klaar tuinabonnement. 

Fase 1: Offerte

In de offertefase bekijken we samen naar de mogelijkheden voor Tuin aan Tafel op jouw locatie. We bespreken het doel, de uitgangspunten, betrokkenen en voorwaarden voor succes. Deze oriënterende fase resulteert in een offerte met plan van aanpak voor de ontwerpfase.

Fase 2: Ontwerp

In de ontwerpfase gaan we samen met verzorgend personeel, manager zorg&welzijn, afdelingshoofd en cliëntenraad op zoek naar de beste plek voor de tuinkamer. Via workshops ontwerpen we in co-creatie samen met de zorginstelling aan de inrichting die het beste past bij de bewoners. Geen tuinkamer is gelijk, dus elke locatie wordt met een frisse blik bekeken. In deze de ontwerpfase maken we ook een beheer & onderhoudsplan en geven we samen vorm aan mogelijke tuinactiviteiten, bijvoorbeeld via het tuinabonnement of activiteiten op maat. De ontwerpfase ronden we af met een presentatie en begroting voor de uitvoering, zodat de kosten in beeld zijn inclusief planning voor uitvoering.

Fase 3: Uitvoering

Na goedkeuring van het ontwerp en de begroting volg de uitvoering. We bereiden de uitvoering goed voor om bouwtijd en daarmee overlast te beperken voor bewoners. Als de tuinkamer klaar is, vieren we dit graag met een openingsactiviteit voor de bewoners!

Contact

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Tuin aan Tafel voor uw zorginstelling? Neem dan contact met ons op. We komen graag bij u langs voor een oriënterend gesprek!

Marnix Tavenier | 06 50 52 66 96 

Jan Timmerman | 06 46 11 36 58